Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství - OSP

OSP je poskytováno na principech diskrétnosti, nestrannosti a bez nadřazenosti kvalifikovanými pracovníky, kteří zcela respektují
individualitu a svobodu rozhodování uživatele.

Posláním je poskytovat bezplatnou pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem od 18 let, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu zhoršení zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize a osobám s kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením. 
Poradenství probíhá na adrese organizace.

 

Základní činnosti:

  • Podpora a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

  • Pomoc osobám, které pečují o rodinného příslušníka se zdravotním postižením, s řešením otázek souvisejícíc s péčí
    v jejich přirozeném prostředí.

  • Pomoc a podpora při vyřizování běžných záležitostí.

  • Pomoc při obnovení nebo uplatnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

  • Asistence při řešení tíživé životní situace klienta se školami, úřady, soudy i jinými veřejnými institucemi, lékaři
    a bankami.

  • Pomoc k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob proto, aby mohly vést samostatný život.


 

Provozní doba
Odborné sociální poradenství
Út a Čt    8:00 - 10:00    13:00 - 15:00

Doporučujeme si předem sjednat telefonicky schůzku z důvodu sociálního šetření, školení nebo pracovní schůzky.
Děkujeme za pochopení.

Kontakty:

Milan Tejnor, ředitel: +420 602 154 058
Bc. Lucie Vachová, DiS., soc. pracovnice: +420 725 088 010