Zájem o službu

Jak požádat o pečovatelskou službu

•    Telefonicky:  +420 725 088 010 (Mgr.Eva Špallová, sociální pracovnice)
•    Osobně:  pouze po předchozí tel.domluvě v kanceláři sociální pracovnice: 
  Sociální služby městyse Borotín,
  Borotín 43 (budova zdravotního střediska)
•    Písemně: zasláním žádosti na adresu  Sociálních služeb městyse Borotín (viz výše)
•    Elektronicky:  zasláním žádosti na  e-mailovou adresu: socialnipracovnik@borotin.cz
Na základě uvedených údajů v žádosti bude s osobou, o kterou má být pečováno domluvena osobní návštěva sociální pracovnice v její domácnosti.
Kde a jak probíhá jednání se zájemcem

První kontakt 
•    Zájemce obdrží základní informace o pečovatelské službě již při prvním kontaktu se sociální pracovnicí (telefonicky, písemně, osobně).  
•    Prvotní informace o službě  může požádat i jiná osoba než samotný zájemce (rodina, přítel, lékař, obecní úřad apod). 
•    Jednání se zájemcem o službu však již musí být vždy vedeno přímo s potencionálním klientem, v případě ustanoveného opatrovníka je vedeno jednání s ním, ale za osobní účasti opatrovaného. 

Návštěva v domácnosti zájemce
•    Zájemce (nebo kontaktní osoba) se sociální pracovnicí domluví termín osobní návštěvy v domácnosti zájemce. 
•    Jednání vedené doma je velmi důležité z důvodu celkového posouzení nepříznivé sociální situace a následné pomoci, která nespočívá pouze v poskytnutí úkonů pečovatelské služby.
•    Sociální pracovnice rozhovorem se zájemcem zjišťuje potřeby, očekávání a osobní cíle, které by bylo možné realizovat prostřednictvím pečovatelské služby. 
•    Zájemci jsou sděleny všechny potřebné informace k průběhu pečovatelské služby. V případě potřeby je zájemci poskytnuto základní sociální poradenství - např. ohledně zajištění kompenzačních pomůcek (zvedací zařízení do vany, hole, chodítka, polohovací postele,…), příspěvku na péči, soc.dávek, dalších sociálních služeb apod.
•    Domluví se spolu na využívání konkrétních úkonů a na rozsahu poskytovaných služeb. 
•    Výsledkem setkání je písemný „Záznam z jednání se zájemcem“ (následně je sepsána "Smlouva o poskytování pečovatelské služby").