Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba - PS

Terénní pečovatelská služba - PS
PS je určena osobám od 18 let (o lidi s kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením), které jsou sami a potřebují při určitých činnostech pomoc jiné osoby.
Péče probíhá v přirozeném prostředí klienta.
Služby jsou hrazeny dle platného ceníku.


Základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (úklid, oblékání, nákup...).
Pomoc při osobní hygieně (sprchování, mytí na lůžku...).
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka oběda domů k Vám, pomoc s přípravou jídla...).
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, sezónní úklid, nákupy...)
Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (doprovázení k lékaři, na nákup, na úřady apod...)

Fakultativní činnosti
Dovoz vozidlem poskytovatele (k lékaři, na nákup, na úřad apod.)
Dohled nad užitím léků 
Zapůjčení kompenzačních pomůcek 

 
Provozní doba

Terénní pečovatelská služba
Po - Pá    7:00 - 16:00   

Doporučujeme si předem sjednat telefonicky schůzku z důvodu sociálního šetření, školení nebo pracovní schůzky.
Děkujeme za pochopení.

Kontakty:

Ředitelka: Bc. Pavla Janková Kohelová
tel.: +420 602 154 058
e-mail: sociálnisluzba@borotin.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Eva Špallová (informace a žádosti o službu) 
tel.: +420 725 088 010 
e-mail.: socialnipracovnik@borotin.cz