Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba - PS

Terénní pečovatelská služba - PS
PS je určena osobám od 18 let (o lidi s kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením), které jsou sami a potřebují při určitých činnostech pomoc jiné osoby. Péče probíhá v přirozeném prostředí klienta. Služby jsou hrazeny dle platného ceníku.


Základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (úklid, oblékání, nákup...).
Pomoc při osobní hygieně (sprchování, mytí na lůžku...).
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka oběda domů k Vám, pomoc s přípravou jídla...).
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, sezónní úklid, nákupy...)
Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím ( dovoz nebo doprovod na úřady, k lékaři, na volnočasové aktivity, ...)
 
Provozní doba

Terénní pečovatelská služba
Po - Pá    7:00 - 16:00   

Doporučujeme si předem sjednat telefonicky schůzku z důvodu sociálního šetření, školení nebo pracovní schůzky.
Děkujeme za pochopení.

Kontakty:

Ředitel/ka: +420 602 154 058