Aktuality

Tisková zpráva

Tisková zpráva ze dne 5. ledna 2024.

Terénní pečovatelská služba v Borotíně V září roku 2019 byla zřízena obcí Borotín příspěvková organizace s názvem Sociální služby městyse Borotín, která byla financována z příspěvku zřizovatele a z projektu OPZ ve spolupráci s MAS Krajina srdce. Svou činnost zahájila 1. ledna roku 2020, kdy začala poskytovat Terénní odlehčovací služby a Odborné sociální poradenství. Po skončení projektu jsme byli zařazeni do sítě základních poskytovatelů sociálních služeb a od 1.ledna roku 2023 poskytujeme Terénní pečovatelské služby. Sídlíme na Zdravotním středisku obce na adrese Borotín 43 a to v čase od 7 do 16 hodin. Terénní pečovatelskou službu poskytujeme na území borotínska a v obcích MAS Krajina srdce. Můžete se na nás obrátit v případě, že pečujete o svého rodinného příslušníka, jehož soběstačnost je ztížena z důvodu zhoršené pohyblivosti (například z důvodu stáří), zhoršené psychické či fyzické orientace, dlouhodobého onemocnění a podobně. Obracet se můžete na naši sociální pracovnici Mgr. Evu Špallovou – telefonní číslo 725 088 010. V roce 2023 jsme pečovali o čtyřicet osob z osmnácti obcí na území MAS Krajina srdce. Naši činnost podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a to ve výši 1.038.000,- Kč a Jihočeský kraj částkou 216.000,- Kč.

Bc. Pavla Janková Kohelová Ředitelka Sociálních služeb městyse Borotín

Tisková zpráva                           Tisková zpráva