Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba - TOS

TOS je určena osobám pečujícím o rodinné příslušníky od 18 let s kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním a jiným
zdravotním postižením a osobám, které jsou sami a potřebují při určitých činnostech pomoc jiné osoby.
Péče probíhá v přirozeném prostředí klientaSlužby jsou hrazeny dle platného ceníku.Základní činnosti

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (úklid, oblékání, nákup...).

  • Pomoc při osobní hygieně (sprchování, mytí na lůžku...).

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka oběda domů k Vám, pomoc s přípravou jídla...).

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, do obchodu, na procházky...).

  • Sociálně terapeutické činnosti (cvičení paměti, povídání, přečítání, poslech hudby...).

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při odbstarávání osobních záležitostí.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.


 

Provozní doba
Terénní odlehčovací služba
Po - Pá    7:00 - 16:00   

Doporučujeme si předem sjednat telefonicky schůzku z důvodu sociálního šetření, školení nebo pracovní schůzky.
Děkujeme za pochopení.

Kontakty:

Milan Tejnor, ředitel: +420 602 154 058
Bc. Lucie Vachová, DiS., soc. pracovnice: +420 725 088 010